Ladislav Sitenský: Peruť 312

Galerie Lucerna ve spolupráci s nakladatelstvím Mladá fronta a Adélou Kándlovou, vnučkou Ladislava Sitenského, pořádá výstavu fotografií Ladislava Sitenského. Fotografie dokumentují československý odboj na západní frontě. Výstava potrvá od 5. 2. do 7.3., otevřeno v pondělí až pátek od 16. do 21. hodin.

 Významný český fotograf Ladislav  Sitenský (1919-2009) za druhé světové války proslul  svými snímky dokumentujícími československý odboj na západní frontě. Největší slávu mu přinesly fotografie z prostředí letectva, u něhož dva roky působil jako příslušník pozemního personálu 312. čs. stíhací perutě.

 Právě o této jednotce pojednávala Sitenského první kniha Peruť 312 z roku 1948, která měla vyjít v nakladatelství Naše vojsko, ale jejíž osudy fatálně ovlivnil únorový komunistický převrat: celý náklad šel do stupy, tiskařům se podařilo zachránit a svázat jen několik výtisků, z nichž se staly vysoce ceněné sběratelské exempláře.

 Po padesáti letech se autorovi šťastnou náhodou vrátila také maketa knihy, kterou kdosi nalezl v popelnici v Českých Budějovicích... 

Štěpánská 61|116 02 Praha 1|www.lucerna.cz|lucerna@lucerna.cz|tel.: +420 224 224 537