Láska je silnější – výstava fotografií boje ženy s nemocí

Kateřina Trojanová ve fotografiích Davida Brunera, Lucie Boorkshine Janatové a Aleše Petříčka. Výstava v Galerii Lucerna potrvá do 8. ledna 2018. Otevírací doba pondělí až pátek od 16. do 21. hodin. Vstup volný. V případě konání soukromých akcí přístup veřejnosti omezen. Děkujeme za pochopení.

Kateřina vystudovala Střední umělecko-průmyslovou školu, obor scénografie. Po maturitě začala studovat pantomimu pod vedením prof. Hybnera na pražské HAMU. V roce 2006 onemocněla akutní leukémií. Podstoupila chemoterapii a částečně se uzdravila.

Před narozením dcery Sofie (20. 4. 2009) se nemoc vrátila. Porod musel být proveden předčasně císařským řezem. Následně prodělala transplantaci kostní dřeně. Bohužel autoimunitní reakce způsobila vážné potíže.

Milovala hudbu, hrála na housle, zpívala, tančila a pořádala různé happeningy a kreace. S nemocí se intenzivně vyrovnávala cvičením, duchovně i přijetím svého těla poznamenaného nemocí. S tím si pohrála i umělecky.

Kateřina byla milující, statečná a silná osobnost. Vždycky myslela víc na druhé než na sebe. Kromě jiných aktivit založila Společnost pacientů po transplantaci kostní dřeně Stopa, organizovala odborné přednášky a setkání pacientů.

K založení společnosti napsala: „Když se člověk po transplantaci snaží zorientovat, je na spoustu věcí sám... Tehdy je právě příjemné napojit se na stopy, které vyšlapal někdo před vámi.“ 

Štěpánská 61|116 02 Praha 1|www.lucerna.cz|lucerna@lucerna.cz|tel.: +420 224 224 537