Sledujte aktuální dění v Pasáži Lucerna. Vždy čerstvé zásoby aktualit pro vás připravuje Prokop Havel.


Doporučujeme

CO SE NÁM ZEMĚ SNAŽÍ ŘÍCT?

Zajímá vás, jak vypadá Země z vesmíru? Přijďte se podívat na družicové fotografie, které přináší podnikatelský inkubátor ESA BIC Prague. Galerie Lucerna, pondělí až pátek 18.2. - 28.2.od 16.00 – 19.00, a víkend 2. - 3. 3. od 13.00 – 18.00.

Žijeme na planetě Zemi, jsme uchváceni její krásou i nebezpečími, která skýtá. Známe ale naši modrou planetu skutečně tak dobře, jak si myslíme? Astronauti, kteří měli možnost vidět Zemi z vesmíru, často zmiňují takzvaný „overview effect“, neboli pocit nadhledu, ale také uvědomění si, jak je naše mateřská planeta uprostřed nekonečného vesmíru křehká a zranitelná.

What is Earth trying to tell us?

As residents of Earth, we are captivated by its beauty and the dangers it presents. However, do we truly know our blue planet as well as we think we do? Astronauts who have had the opportunity to view Earth from space often mention the “overview effect”, the intense feeling of awareness of how fragile and vulnerable our mother planet is amidst the endless cosmos.
This satellite pictures exhibition is brought to you by the ESA BIC Prague space incubator.

 

Štěpánská 61|116 02 Praha 1|www.lucerna.cz|lucerna@lucerna.cz|tel.: +420 224 224 537