Září 2017


» 2.9.2017 »
« 31.8.2017 «
1. Září 2017 Pátek

20.45  Cesta času

Bezmála čtyřicet let se ve vizionářské mysli jednoho z nejvýznamnějších amerických režisérů, nestora Terrence Malicka (Nebeské dny, Tenká červená linie), rodila myšlenka na ambiciózní snímek o životě a kosmu, která nakonec dostala podobu dokumentární eseje Cesta času. Snímek se nezabývá ničím menším než vznikem, vývojem a zánikem známého vesmíru, životním cyklem sluneční soustavy. V centru Malickovy pozornosti pochopitelně leží evoluce různých živých forem, jejich rozmanité podoby, proměny od jednobuněčných organismů až po formování lidské civilizace.

Štěpánská 61|116 02 Praha 1|www.lucerna.cz|lucerna@lucerna.cz|tel.: +420 224 224 537