Září 2017


» 26.9.2017 »
« 24.9.2017 «
25. Září 2017 Pondělí

20.30  Podivuhodná cesta/Cesta na Měsíc

Snímek Georgese Mélièse Cesta na Měsíc se stal prvním blockbusterem filmové historie, který byl však následně zapomenut. Roku 1993 byla objevena jedna barevná filmová kopie, která byla považována za ztracenou, a tak se rozjela jedna z nejdůmyslnějších a nejnákladnějších restaurátorských akcí v historii filmu. Dokumentární snímek Podivuhodná cesta, do kterého je zakomponován i celý zrestaurovaný Mélièsův snímek, vytváří pro všechny milovníky filmu výjimečný umělecký zážitek.

Štěpánská 61|116 02 Praha 1|www.lucerna.cz|lucerna@lucerna.cz|tel.: +420 224 224 537