Říjen 2017


» 9.10.2017 »
« 7.10.2017 «
8. Října 2017 Neděle

10.00  Synchronizační workshop Teal Swan

Synchronizační workshop Teal Swan je příležitostí pro zodpovězení vašich životních otázek, ale i kolektivní léčení celé skupiny. Získejte vhled do možných řešení zdravotních, vztahových či finančních problémů.Hlavním cílem Teal Swan je inspirovat lidi k autenticitě. Pomáhá lidem, aby si dovolili projevovat emoce, které byly kvůli rodině či společnosti neakceptovatelné a potlačované. Ukazuje také, jak se tyto skryté emoce a vlastnosti zrcadlí v negativních vzorcích chování, které se pak opakovaně projevují v nevítaných životních situacích.

Štěpánská 61|116 02 Praha 1|www.lucerna.cz|lucerna@lucerna.cz|tel.: +420 224 224 537