Březen 2020


» 9.3.2020 »
« 7.3.2020 «
8. Března 2020 Neděle

20.30  Národ jedináčků

Rok 1979, kdy Čína v reakci na populační krizi vyhlásila politiku jednoho dítěte, znamená předěl hluboce obtištěný v duši celého národa. Represivní implementace zákona šla ruku v ruce s nucenými potraty, sterilizacemi a výjevy z ulic, na nichž umírali odložení novorozenci. Režisérka a čerstvá matka Nanfu Wang, sama narozená v době, kdy se politika jednoho dítěte tvrdě vymáhala, přistupuje k látce nadmíru osobně. Začíná u vlastních vzpomínek, které ji vedou ke zpovídání nejbližších členů rodiny. Vyvolané reminiscence však záhy obnažují palčivé šrámy, jež prostupují celou společností a táhnou…

Štěpánská 61|116 02 Praha 1|www.lucerna.cz|lucerna@lucerna.cz|tel.: +420 224 224 537