HONGKONG 2019

Iautoři | authors různí | various 

fotografie poskytlo | credits  Studio Incendo

Praha 1.2. - 2.2.2020 Galerie Lucerna

 

Inspirace k tématu letošního festivalu přišla v době, kdy svět zaplavily snímky z demonstrací z jednoho z nejmodernějších měst světa, Hongkongu. Obyvatelé města vyšli do ulic, aby vyjádřili svůj nesouhlas s chystaným extradičním zákonem. Odpověď policejních složek byla tvrdá. Během následujících 6 měsíců trvajících poklidných i násilných demostrancí bylo zatčeno do konce roku 2019 na 6 tisíc lidí. Výstava fotografií nabízí ohlédnutí za vývojem demonstrací mající za cíl zachování demokratických hodnot a principů.

The inspiration for this year's festival came at a time when the world was flooded with demonstrations of one of the world's most modern cities, Hong Kong. The inhabitants of the city went out to the streets to express their disagreement with the forthcoming extradition law. The response of the police was harsh. During the next six months of either peaceful or violent demonstrations, 6,000 people were arrested by the end of 2019. The exhibition of photographs offers a look back at the development of the demonstrations aimed at the preserving democratic values and principles.

Štěpánská 61|116 02 Praha 1|www.lucerna.cz|lucerna@lucerna.cz|tel.: +420 224 224 537