Roman Rjachovský – PONDĚLKY PLUS

 Výstava v  Galerii Lucena se koná od 3. do poloviny října 2020. Otevírací doba pondělí až pátek od 16. do 20. hodin.

 

Roman Rjachovský začal od poloviny šedesátých let pracovat jako architekt a scénický výtvarník ve slovenské televizi. Od roli 1982 se věnoval i filmové tvorbě. Spolupracoval na 350 filmech, televizních inscenacích či zábavných programech, navrhoval i scénické řešení pro některá slovenská divadla. V roce 2003 získal ocenění Zlatá kamera za celoživotní přínos do oblasti filmového umění 2003 na filmovém festivale Art Film Trenčanské Teplice. Za celoživotní dílo byl odměněný cenou Igric v roce 2016, a cenou Slnko v síti v roce 2018. Výstava jeho prací je jedinečným svědectvím o přeměnách slovenské televizní a filmové architektury za posledních šedesát let.

Martin Šulík

 

 

Štěpánská 61|116 02 Praha 1|www.lucerna.cz|lucerna@lucerna.cz|tel.: +420 224 224 537