Doporučujeme

Ivan Horáček: Pozdní období

Výstava v Galerii Lucena se koná od 5.4. do 5.5. Otevírací doba pondělí až pátek od 14. do 19. hodin.

Jak už je v povaze slov, sousloví "pozdní období" může znamenat leccos. S ohledem k historické dimensi světa, je to úsek bezprostředně předcházející současnosti, v němž, poučeni z dřívějších tápání, dotváříme náš dnešek. Který je pak, jak víme, většinou nejlepší z možných.

Pozdním je dotyčné obodobí ovšem především proto, že je v něm obecně už jaksi pozdě. Zprvu na větší plány a rozsáhlejší inovace, posléze už, chtě nechtě, i na vše ostatní. Málokterý jiný životní úsek je přitom tak štědrý na bytostná poznání věcí, o nichž jsme netušili. Vedle  rozmanitých inkontinencí, mentálních i somatických a jiných peripetií  stařeckých nemohoucností provází tak pozdní období lidského života osamnělé probírání spoře zachovaných residuí minulých ambicí, naplněných i nenaplněných (těch druhých pohříchu bývá nějak o hodně víc). V těsné návaznosti sledují pak i určité hodnotové posuny a tu a tam se vše slévá do nečekaných hořkosladkých pochopení.  Tehdy se občas zdá, že něco z toho by se možná mělo zachytit.

Nuže, to je v kostce charakteristika otevírané výstavy.  

Autor, který s výstavou nastupuje do osmého decenia, je již z tohoto důvodu, věrohodným průvodcem - drtivá většina vystavených obrazů pochází ostatně z úseku posledních tří-čtyř let (2019-2022).

Ivan Horáček je členem Skupiny českých a slovenských surrealistů, vystavoval na všech kolektivních výstavách Skupiny, tu i cizozemských, od počátku devadesátých let. Pozdní období je jeho pátou (a s pravděpodobností blízkou jistotě asi i poslední) samostatnou výstavou.

Namísto katalogu výstavy je k disposici soubor gesamtkunstwerkových samizdatů pojednávaného pozdního období (který lze v elektronické podobě stáhnout na Onedrive - login:  výstava2022@outlook.com,  heslo: Ih728095036).

Část obrazů byla zapůjčena soukromými sběrateli, jimž velmi děkujeme.

Štěpánská 61|116 02 Praha 1|www.lucerna.cz|lucerna@lucerna.cz|tel.: +420 224 224 537