Sledujte aktuální dění v Pasáži Lucerna. Vždy čerstvé zásoby aktualit pro vás připravuje Prokop Havel.


Doporučujeme

Rekonstrukce balustrády a objektu z Vodičkovy ulice Paláce Lucerna se dokončuje

Fasáda

Fasáda domu se skládá z betonových a kamenných desek upevněných na ocelové konstrukci, která byla za více než 100 let značně zkorodovaná. V rámci rekonstrukce byly proto v potřebném rozsahu vyměněny ocelové části konstrukce, zrestaurovány betonové a kamenné bloky, opraveny a doplněny dekorativní plastiky na fasádě, odbourána a nově zkonstruována vysutá terasa včetně nových ocelových traverz. Nové konstrukce balkonů i zimní zahrady mají položené nové teraco. Došlo k částečné repasi, a kde to nebylo možné, byly původní výplně nahrazeny novými konstrukcemi oken i dveří vedoucích na balkony.

Střešní nástavba

Střecha domu do vnitrobloku byla směrem do kavárny Lucerna zvýšena, a tak vznikly nové prostory pro kanceláře i pro umístění vzduchotechniky pro celý palác Lucerna včetně Velkého sálu. Rozvody chlazení procházejí všemi patry od střechy do podzemí a dále podzemím paláce až k Velkému sálu.

Interiéry kanceláří

Interiéry kanceláří jsou doplněné o vzduchotechniku a nové elektrorozvody. Koncept podhledů v halách je inspirován původními stropy ateliérů a osvětlením pasáže mezi domy. V halách jsou vstupy do nových toalet a kuchyňský koutek. Podlahy a parkety rekonstruovaných kanceláří jsou z velké části zachovalé, zatímco původní dveře byly repasovány.

Komunikace

Vedle zrekonstruovaného výtahu přibyl i další výtah o větší kapacitě, který propojuje kanceláře a umožňuje bezbariérový přístup i do kavárny Lucerna. Ve spojnici mezi domem Vodičkova a středním traktem (kino a kavárna) se budují nové toalety a šatna kina. Z Vodičkovy ulice je možné si všimnout nových výkladních skříní u obchodních jednotek v prvním a druhém nadzemním podlaží. Rovněž budou instalovány nové vchodové dveře z Vodičkovy ulice.

Druhá etapa rekonstrukce

Rozvody chlazení jsou vedeny suterénem a povedou i částí paláce ve Štěpánské ulici až na střechu. V suterénech se vymění veškerá kanalizace včetně čerpací stanice z podzemí do městské kanalizace. Druhá etapa zahrnuje také přemístění trafostanice z pasáže do suterénu a navýšení jejího výkonu, potřebného pro provoz vzduchotechnických a klimatizačních jednotek.

Třetí etapa rekonstrukce

Rekonstrukce objektu ve Štěpánské ulici bude zahrnovat, podobně jako v ulici Vodičkově, nové rozvody včetně vody, kanalizace, elektřiny a klimatizace. Podél historicky cenného, ale nikoliv bezbariérového páternosteru povede rovněž nový výtah, který propojí Velký sál se střešní terasou a umožní bezbariérový přístup do Galerie, Mramorového sálu i kancelářských pater. Na závěr rekonstrukce se počítá s podobnými úpravami výkladních skříní jako ve Vodičkově ulici. Souběžně se provádějí i menší rekonstrukční práce na střeše Lucerny, zbývá ještě dokončit restaurování betonových zábradlí na nejvyšší úrovni teras.

Oprava betonového zábradlí a souvisejících detailů

Od roku 2018 probíhá oprava betonové balustrády včetně replik původních květináčů a terasových omítek po etapách s podporou havarijního fondu Ministerstva kultury ČR. Pasportizace původního stavu a návrh opravy: Mgr.A. Ondřej Štědrý

 Oprava fasády průčelí Vodičkova

Kompletní rekonstrukce fasády včetně repase oken, opravy betonových konstrukcí balkonů a teras, výměny zkorodovaných nosníků fasády, doplnění chybějících částí dekoru, překotvení zavěšených betonových a kamenných desek.  Replika původních výkladců a pásového okna v mezzaninu.  

Návrh: ing. arch. Jiří Jiroutek, realizace Art Kodiak, 2020 - 2022

 Rekonstrukce objektu Vodičkova

Oprava střechy a krovu, podkrovních ateliérů a dvorní nástavba. Realizace nových technologických rozvodů, vestavba výtahu, restaurování interiéru schodišťového prostoru 2020-2022. Generální projektant: IKA VIN 112, ing. arch. Jan Řeřicha. Realizace: f. Mystav. Technický dozor investora: MAX engineering. Architekt investora: Mgr. A. Ondřej Štědrý

 

Štěpánská 61|116 02 Praha 1|www.lucerna.cz|lucerna@lucerna.cz|tel.: +420 224 224 537