Sledujte aktuální dění v Pasáži Lucerna. Vždy čerstvé zásoby aktualit pro vás připravuje Prokop Havel.


Doporučujeme

MAKING WAVES: NAVIGATORS OF HONG KONG CINEMA

MAKING WAVES
NAVIGATORS OF HONG KONG CINEMA
Výstava představuje dílo čtyř filmových fotografů - Jupitera Wonga, Wonga Wai-luna, Quist Tsang a Sharod Salad, kteří za posledních 25 let zdokumentovali svými výjimečnými fotografiemi téměř dvě stovky lokálních filmů. Každý z nich pak vypráví jedinečný příběh hongkongské kinematografie prostřednictvím nového uměleckého rozměru a zaujetí.
---
MAKING WAVES
NAVIGATORS OF HONG KONG CINEMA
The exhibition of Making Waves - Navigators of Hong Kong Cinema showcases the works of four unit photographer, Jupiter Wong, Wong Wai-lun, Quist Tsang, and Sharon Salad, who have created exceptional still images for nearly 200 local films over the last 25 years - each telling a unique story of Hong Kong cinema in a new artistic dimension and fascination.

Štěpánská 61|116 02 Praha 1|www.lucerna.cz|lucerna@lucerna.cz|tel.: +420 224 224 537