Lucerna Café
Hospoda Lucerna
Štěpánská 61|116 02 Prague 1|www.lucerna.cz|lucerna@lucerna.cz|tel.: +420 224 224 537