Sledujte aktuální dění v Pasáži Lucerna. Vždy čerstvé zásoby aktualit pro vás připravuje Prokop Havel.


Doporučujeme

Rekonstrukce balustrády a objektu z Vodičkovy ulice Paláce Lucerna se dokončuje

Oprava betonového zábradlí a souvisejících detailů

Od roku 2018 probíhá oprava betonové balustrády včetně replik původních květináčů a terasových omítek po etapách s podporou havarijního fondu Ministerstva kultury ČR. Pasportizace původního stavu a návrh opravy: Mgr.A. Ondřej Štědrý

 Oprava fasády průčelí Vodičkova

Kompletní rekonstrukce fasády včetně repase oken, opravy betonových konstrukcí balkonů a teras, výměny zkorodovaných nosníků fasády, doplnění chybějících částí dekoru, překotvení zavěšených betonových a kamenných desek.  Replika původních výkladců a pásového okna v mezzaninu.  

Návrh: ing. arch. Jiří Jiroutek, realizace Art Kodiak, 2020 - 2022

 Rekonstrukce objektu Vodičkova

Oprava střechy a krovu, podkrovních ateliérů a dvorní nástavba. Realizace nových technologických rozvodů, vestavba výtahu, restaurování interiéru schodišťového prostoru 2020-2022. Generální projektant: IKA VIN 112, ing. arch. Jan Řeřicha. Realizace: f. Mystav. Technický dozor investora: MAX engineering. Architekt investora: Mgr. A. Ondřej Štědrý

 

Štěpánská 61|116 02 Praha 1|www.lucerna.cz|lucerna@lucerna.cz|tel.: +420 224 224 537