Sledujte aktuální dění v Pasáži Lucerna. Vždy čerstvé zásoby aktualit pro vás připravuje Prokop Havel.


Doporučujeme

Eva Potfajová v Lucerně opravuje původní vitráže Lucerny: „Realizuji i návrhy nové.“

Součástí dekorativních prvků Paláce Lucerna jsou mimo jiné i vitráže umístěné v různých částech objektu. K těm, kteří se na opravách vitráží podíleli a podílejí, patří Eva Potfajová a Petr Coufal.

V rámci obnovy Lucerny procházejí vitráže restauračními pracemi – realizují se kopie původních vitráží, zároveň i návrhy vitráží nových. Od roku 2001 se vitrážím v Paláci Lucerna věnuje mimo jiné i akademická sochařka Eva Potfajová, která se po ukončení studia na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě pod vedením profesora Václava Ciglera věnuje volné tvorbě a restaurování a tvorbě vitráží.

„Ke spolupráci s Palácem Lucerna jsem byla poprvé vyzvaná v roce 2001. Tehdy jsem navrhla a realizovala skleněné rámy na zrcadla v prostorách Kavárny Lucerna. S odstupem několika let jsem byla opakovaně zvaná na další spolupráci. Byly to práce nejen restaurátorské, ale i návrhy a realizace nových vitráží,“ přibližuje Eva Potfajová, která pro Lucernu navrhovala vitráže ve stylu geometrické secese Art Deco. Konkrétně se jedná například o restaurovaná okna na schodišti do kina, vitráže do oken na schodišti do salónku, nebo nová vitráž instalovaná přímo v salonku.

Vitráž s nápisem Lucerna před Galerií Lucerna je pak volnou interpretací grafického návrhu od Pasta Oner, kterou Eva Potfajová realizovala v roce 2013. Další interiérovou vitráž navrhla a realizovala v Kavárně Lucerna v roce 2015.

„V současné době realizuji kopie původních vitráží, které budu osazené do oken v kavárně“, dodává Eva Potfajová. 

Realizace vitráží v Paláci Lucerna:

2006 (schodiště do kina). Restaurované původní vitráže, vybrané z rámu, čištěné a rozbité díly/prvky nahrazené novými. K prvním novým pracím pro Palác Lucerna patří zrcadlo na toaletách kina.

2009 (salonek). Návrh a realizace nové vitráže.

2010 (schodiště do salonku). Návrh a realizace šesti nových oken.

2013(Galerie Lucerna). Návrh s nápisem Lucerna od Pasta Oner volně interpretovala do vitráže umístěné před vchodem do galerie.

2015 (Kavárna Lucerna). Návrh a realizace nové nástěnné vitráže před schodištěm v kavárně.

2022 (Kavárna Lucerna). Restaurování stávajících vitráží osazených do oken v kavárně a realizace – doplnění nových podle zachovaných vzorů.

Opravy figurálních sklomaleb v dílně Petra Coufala

V roce 2010 byly zahájeny práce na restaurování tří soborů okenních vitráží v prvním patře schodiště před Mramorovým sálem. Vitráže s figurální sklomalbou byly zhotoveny roku 1909 firmou Staněk a Šebek. Tyto vitráže se našly zabalené v bednách, když se vyklízely sklepy po vytopení v roce 2008 a 2009.

V roce 2010 zahájil restaurační práce restaurátor vitráží Petr Coufal.

„Nejprve bude provedena pasportizace vitráží a restaurátorský průzkum s vyhodnocením jejich technického stavu. Následně bude provedeno rozebrání jednotlivých vitráží z olověné sítě a očištění skleněných segmentů. Chybějící či neopravitelně poškozené segmenty budou nahrazeny replikami z materiálů odpovídajících struktur a barevnosti, na něž bude v odpovídajících partiích provedena sklomalba speciálními zapalovacími barvami. Takto zkompletované celky budou složeny do nových olověných sítí odpovídajících parametrů, jejichž povrch bude po sestavení celoplošně pocínován.“ píše v roce 2010 v návrhu pro Palác Lucerna Petr Coufal.

Štěpánská 61|116 02 Praha 1|www.lucerna.cz|lucerna@lucerna.cz|tel.: +420 224 224 537