Březen 2023


» 28.3.2023 »
« 26.3.2023 «
27. Března 2023 Pondělí

20.30  Ženy za volantem: Příběhy z cesty po Pamíru

Catherine a Hannah právě ukončily studium na univerzitě a pouští se do největšího dobrodružství svého života. V Biškeku si pronajaly džíp a vyrazily na několik tisíc kilometrů dlouhou cestu napříč třemi státy. Na své pouti obdivují rozlehlé pláně i panoramata hor. To ale není jejich primárním cílem – autorky filmu se zajímají hlavně o postavení žen ve společnosti. Postupně se setkávají se ženami všech věkových kategorií i různého společenského postavení, které s nimi sdílejí svůj pohled na vzdělání, výchovu či rodinný život. Jejich odvážné a inspirativní příběhy prokazují, že touha po…

Štěpánská 61|116 02 Praha 1|www.lucerna.cz|lucerna@lucerna.cz|tel.: +420 224 224 537