Říjen 2023


» 9.10.2023 »
« 7.10.2023 «
8. Října 2023 Neděle

19.30  Všechna ta krása a zabíjení

Všechna ta krása a zabíjení je epický, emotivní a promyšleně vystavěný příběh o mezinárodně uznávané umělkyni a aktivistce Nan Goldin. Film, jehož režisérkou je americkou Akademií oceněná Laura Poitras, je vyprávěn pomocí prací Nan Goldin, jejích soukromých rozhovorů, průlomových fotografií a vzácných záběrů z jejího osobního boje za to, aby rodina Sacklerových byla nucena nést odpovědnost za krizi z předávkování jejich lékem, který spustil tzv. opioidovou krizi. Ve filmu se prolíná umělkynina minulost s její současností a hluboce osobní rovina s rovinou politickou, od aktivistických kampaní…

Štěpánská 61|116 02 Praha 1|www.lucerna.cz|lucerna@lucerna.cz|tel.: +420 224 224 537