« ZPĚT NA PROGRAM

Leden 2019

dnes

Kulturní program   >   Galerie Lucerna   >   Výstava Tiché osudy

Výstava Tiché osudy

Výstava Tiché osudy

Galerie Lucerna

Od: Pátek 11.01.2019

Do: Pátek 15.02.2019

TAGY výstava

Galerie Lucerna vystavuje neobvyklou techniku dokreslování fotografií výtvarnice Elišky Podzimkové. Výstava v rámci projektu Tiché osudy se koná od 11.1. do 15.2. Otevírací doba galerie od pondělí do pátku 16. až 21. hodin.

O AUTORCE FOTOGRAFIÍ

Eliška Podzimková je mladou výtvarnicí z Prahy. Její obrovská umělecká kreativita, velký smysl pro design a obšírné technické dovednosti jí přinesly mezinárodní uznání a skvělou reputaci v grafickém a digitálním oboru. Využívá neobvyklé techniky dokreslování fotografií, které jsou pak i díky jejímu osobitému smyslu pro humor osobnější a živější. Eliška získala mnoho cen za krátké filmy, videoklipy, společné fotografické projekty, marketingové kampaně a spolupracovala s klienty jako jsou Jamie Oliver, magazín Vogue, New Yorská filmová akademie a další.

web www.eliskap.com 
instagram @eliskap

 

O PROJEKTU

Projekt Tiché osudy si dal za cíl odstranit rozšířené mýty o neslyšících a ukázat jejich příběhy tak, jak je vyprávějí oni sami. Jak vnímají své místo ve společnosti, co by poradili slyšícím, aby jim lépe rozuměli nebo co by naopak vzkázali neslyšícím, aby je podpořili. Každý měsíc jsme zveřejnili na sociálních sítích a na internetu jeden inspirativní příběh neslyšícího člověka. Jejich životy jsou pestré, každý se věnuje něčemu jinému a mají různé životní cíle, ale jedno mají společné. Neviditelný hendikep, kterého si většinová společnost nevšimne, protože není na první pohled patrný.

 

O TICHÉM SVĚTĚ

Od roku 2006 propojujeme svět slyšících a neslyšících a v současné době působíme již v deseti krajích České republiky. Poskytujeme neslyšícím všestrannou podporu v podobě služeb, které jim ulehčují začlenění se do společnosti. Nabízíme sociální rehabilitaci, odborné sociální poradenství a tlumočnické služby. Realizujeme různé projekty se zaměřením na překonání překážek pro neslyšící v osvojení si sociálních dovedností. Pomáháme jim s uplatněním na trhu práce po ukončení školy (Tranzitní program) a v získávání kvalifikace pomocí vzdělávacích kurzů. Pořádáme různorodé kulturní akce a snažíme se zvýšit informovanost společnosti o kultuře a světě neslyšících a znakovém jazyce. Tichý svět provozuje službu Tichá linka, která zajišťuje online tlumočení českého znakového jazyka a přepis mluvené řeči do textu.

web www.tichysvet.cz

facebook facebook.com/tichysvet

instagram @tichy_svetŠtěpánská 61|116 02 Praha 1|www.lucerna.cz|lucerna@lucerna.cz|tel.: +420 224 224 537