Taiwan Students' Visual Arts Exhibition

[ENG]
The Taiwan Students Visual Arts Exhibition is the first group show which collected Taiwanese students studying visual arts in the Czech Republic and two Czech artists from Academy of Fine Art Prague who exchanged to Taiwan together to present their works and react to their experience from both lands. The show contains multiple methods in visual arts context from painting, photography, architecture to performance video and film
 
[CZ]
Výstava výtvarného umění tchajwanských studentů je první skupinovou výstavou, na které se podíleli tchajwanští studenti studující výtvarné umění v České republice. Dále dva čeští studenti z Akademie výtvarných umění v Praze, kteří se společně vydali na Tchaj-wan a nyní představí své práce a své zkušenosti z obou zemí. Výstava obsahuje více metod výtvarného umění od malby, fotografování, architektury až po performanční videa a filmy
Štěpánská 61|116 02 Praha 1|www.lucerna.cz|lucerna@lucerna.cz|tel.: +420 224 224 537